Højslev - Nr. Søby Fjernvarme
 
Pga. indtrufne omstændigheder vil årsopgørelsen 2021/2022 blive forsinket.
 
Højslev Nr.Søby Fjernvarme, Søbyvej 48a, 7840 Højslev, 22989380