Højslev - Nr. Søby Fjernvarme

Driftsinformation

 
Her vil du kunne se eventuelle meddelelser om driftsforstyrrelser, ledningsnettet, vandspild (utætheder).og generalforsamlinger, måleraflæsning.
 
Varmesøgende drone på nattehimlen
 
19 marts 2018
 
Fra uge 12 får Højslev-Nr.Søby Fjernvarme termograferet fjernvarmenettet, så det er lettere at finde utætheder.
Hvis der er borgere i Højslev og Nr.Søby, der ser et grønt lys på nattehimlen de næste par uger, så stammer lyset sandsynligvis fra den drone, Højslev-Nr.Søby Fjernvarme sender i luften for at afsløre lækager og utætheder.
 
Dronen flyver i tidsrummet kl. 23.00 til kl. 6.00 inden for perioden 20. marts til 13. april i en højde på 80 – 100 meter. Herfra tager den såkaldte termiske billeder – dvs. billeder, der viser temperaturforskelle med forskellige farvenuancer. Der er ikke tale om normale fotos – og billederne vil ikke vise mennesker, huse eller haver. Når hele fjernvarmenettet er termograferet kan Højslev-Nr.Søby Fjernvarme stykke et kort sammen, der viser, hvor der er unormalt høje temperaturer i undergrunden – og derfor risiko for et varme- og vandtab fra fjernvarmerørene.
 
Med det termografiske kort får vi et hurtigt og præcist billede af, hvor på fjernvarmenettet der kan være utætheder.
 
Flyvningerne foretages af firmaet Dronesystems, der har stor erfaring med lignende opgaver rundt om i landet. Firmaet har forinden erhvervet de nødvendige tilladelser til overflyvningen.
 
For at få et optimalt resultat ud af droneflyvningen er der en række vejrmæssige forhold, der skal være i orden. Det skal fx være koldt og mørkt, der må ikke være for meget vind, og asfalten må ikke være våd. Hvor præcis og på hvilke dage dronen flyver, vil blive annonceret på Højslev-Nr.Søby Fjernvarmes hjemmeside www.varme7840.dk under Driftsmeddelelser.
 
Vi forventer at flyve d 21.03.2018 Fra ca. kl. 02.30 hvis vejeret tillader det og alt går som planlagt.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                       
Højslev Nr.Søby Fjernvarme, Søbyvej 48a, 7840 Højslev, 22989380